Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2014

awnee
4856 a66b
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viabagatelka bagatelka
awnee
awnee
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć
— Terry Pratchett (z książki Ruchome obrazki)
Reposted frommissattitude missattitude

May 15 2014

3959 e94a
Reposted fromdeviate deviate viaamlady amlady
awnee
6228 b7fd
Reposted fromzavas zavas viaamlady amlady
awnee
Reposted fromiceland iceland viaamlady amlady
awnee
5357 bf5b
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacupcakes cupcakes
3001 dfe2

The slumber party…

Reposted fromvintageporn vintageporn viabagatelka bagatelka

November 08 2012

awnee
say meow
Reposted fromcube cube viac1oudy c1oudy

November 01 2012

2277 0202
Reposted fromnudes nudes vialluca lluca
awnee

September 26 2012

awnee

cariosus:

dita von teese’s life

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viac1oudy c1oudy
awnee
6240 e9f4
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viac1oudy c1oudy
awnee
Rosedale, North Yorkshire, England.
Reposted frombethgadar bethgadar viakerri-m kerri-m

September 15 2012

4068 8d59 500
Reposted fromtoudii73 toudii73 viac1oudy c1oudy

September 06 2012

awnee
Wiem, że się boisz, ja także się boję. Ale jeśli teraz z tego zrezygnujemy, jeśli będziemy udawać, że nic się między nami nie zdarzyło, możemy już nigdy nie mieć następnej okazji.
— Nicholas Sparks, Dla Ciebie Wszystko
1903 4b5c
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viac1oudy c1oudy

August 29 2012

awnee
5704 fec0
Reposted frompinkheels pinkheels viaamlady amlady
awnee
before.
Reposted fromcube cube viac1oudy c1oudy

July 29 2012

awnee
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku, małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Reposted fromjednalitera jednalitera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl